Điều khoản và Điều kiện

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tất cả tài liệu liên quan đến điều khoản sử dụng, chính sách sử dụng được chấp nhận, thỏa thuận đăng ký, chính sách về quyền riêng tư và các thỏa thuận sản phẩm khác. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chung

Tại Freenom, chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được về bạn, tên miền của bạn cùng phương thức thanh toán để tiến hành đăng ký. Vui lòng xem lại Chính sách về Quyền riêng tư của Freenom để biết thêm thông tin.

Chính sách về Quyền riêng tư

MIỀN MIỄN PHÍ

Đây là cách đăng ký chuẩn. Dịch vụ này miễn phí! Bạn cần phải có website, trang chủ hoặc trang web trực tuyến trên một địa chỉ web sẵn có hoặc có khả năng tự thiết lập máy chủ/website với nội dung riêng cho mình. Mỗi người dùng Internet truy cập địa chỉ miền miễn phí của bạn sẽ tự động được chuyển đến địa chỉ website mà bạn đã đăng ký. Bạn có thể thay đổi địa chỉ website của mình bất cứ lúc nào để chuyển hướng người dùng của bạn tới một website hoặc trang web khác.

Thỏa thuận Đăng ký Miền MIỄN PHÍ

Tiếp theo điều khoản và điều kiện về tên miền miễn phí, đăng ký tên miền miễn phí phải tuân theo chính sách nội dung được đặt ra bởi các cơ quan đăng ký tên miền cao cấp. Xin vui lòng tìm những chính sách nội dung này ở phía dưới.

Dot TK Content Policy (PDF)
Point ML Content Policy (PDF)
My GA Content Policy (PDF)
Dot CF Content Policy (PDF)
Dominio GQ Content Policy (PDF)

Miền Trả phí

Với tư cách là người đăng ký tên miền TRẢ PHÍ, bạn có quyền bản quyền hợp pháp đối với tên miền. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể đăng ký miền với thời gian lâu hơn (1-10 năm) và đăng ký ở nơi mà bạn đã tự xác định trong hồ sơ WHOIS của miền. Người giữ giấy phép hợp pháp (người đăng ký tên miền trả phí) có khả năng bán hoặc chuyển nhượng miền của họ - điều này cũng phổ biến với bất kỳ miền cao cấp nào khác.

Thỏa thuận Đăng ký Miền TRẢ PHÍ
Universal Dispute Resolution Policy (UDRP)
Uniform Rapid Suspension System (URS)

Nếu bạn đã mua một hoặc nhiều dịch vụ từ Freenom và nếu đó là dịch vụ lặp lại, bạn có thể hủy dịch vụ đó bất cứ lúc nào theo như Chính sách gia hạn tự động, xóa miền và Hủy bỏ của chúng tôi.

Cancellation, domain deletion and auto-renewal Policy
Registrants' Benefits and Responsibilities
Domain Name Educational Information

Đại lý

Thỏa thuận Tài khoản Đại lý đối với Miền MIỄN PHÍ và TRẢ PHÍ

ID Shield

Thỏa thuận Dịch vụ về Quyền riêng tư WHOIS Freenom ID Shield giải thích các nghĩa vụ của Freenom liên quan đến dịch vụ bảo vệ quyền riêng tư WHOIS đối với bạn và giải thích nghĩa vụ của bạn với Freenom liên quan đến dịch vụ bảo vệ quyền riêng tư do ID Shield bên thứ ba cung cấp theo Thỏa thuận Dịch vụ ID Shield.

If you have a complaint about a domain, please email abuse[at]freenom.com for any spam or phishing related issues. If you feel your copyright is infringed please email your complaint to copyright[at]freenom.com.

Freenom ID Shield WHOIS Privacy Service Agreement

Hợp pháp

Tất cả các mua bán được thực hiện trên website Freenom, My Freenom hoặc API Freenom, dù trực tiếp hay qua các mô-đun/thư viện, đều được kết xuất trực tiếp từ Freenom với các văn phòng ở Hài Lan. Tất cả mọi mua bán một lần đều chỉ được tính hóa đơn một lần. Các dịch vụ dựa trên thuê bao, ví dụ như đăng ký tên miền, dịch vụ hosting, chứng nhận SSL và những dịch vụ khác sẽ được thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, Paypal hoặc thẻ tín dụng định kỳ. Freenom nhận và lưu trữ an toàn thông tin thanh toán, ví dụ như số thẻ tín dụng và ngày hết hạn thẻ tín dụng, ngay trên trang web Freenom hoặc thông qua PCI tương thích với Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán. Chính sách Gia hạn Tự động, Xóa Miền Hết hạn và Hủy bỏ Freenom áp dụng trên tất cả các thuê bao như được nêu trong trang Điều khoản và Điều kiện của Freenom. Freenom có mối quan hệ với nhiều ngân hàng ở Hà Lan, bao gồm cả Rabobank.

Freenom is a registered trademark of OpenTLD B.V. at the European Office for Harmonization of the Internal Market under number 012110557. OpenTLD B.V. dba Freenom is an ICANN accredited registrar. OpenTLD B.V. is a Netherlands company registered at Danzigerkade 23D, 1013 AP Amsterdam under registration number 54730619.

OpenTLD B.V. is owned by Freedom Registry B.V., a Dutch corporation registered with the Chamber of Commerce in the Netherlands. The registration number of Freedom Registry B.V. is 56827725. Freedom Registry B.V.'s ultimate parent company is Cervesia Acida B.V. (a Dutch corporation registered with the Chamber of Commerce in the Netherlands under registration number 34367094). The CEO of Freenom is J.W.A. Zuurbier.

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định, pháp lệnh, đạo luật, bộ luật của địa phương, bang, liên bang và quốc gia có áp dụng đối với việc sử dụng dịch vụ Freenom của bạn.

Để xem chính sách, bạn sẽ cần Adobe Acrobat Reader.